Latgales dati

1916. gada 30. augusts

Krievijas Augstākās virspavēlniecības 1916.gada 17 (30). augusta ziņojumā minēta vācu "Fokera" notriekšana uz ziemeļiem no Daugavpils.
Sīkāku kaujas aprakstu vēlāk sniedza Krievijas laikraksts "Russkoje Slovo", kura rakstu atreferēja vairākas latviešu avīzes ("Baltija", "Rīgas Ziņas", "Dzimtenes Vēstnesis"). Tajā aprakstīta krievu "Vuazena" tipa lidaparāta cīņa ar vācu "Fokeru". Kauju varēja labi redzēt gan frontē, gan Daugavpilī. Pēc uzvarētas kaujas Oļģertu Teteru armijas komandieris (vai V armija?) personīgi apbalvoja ar Jura krusta 3.šķiru.
Sīkākas ziņas par šo kauju sniedza pats Oļgerts Teteris, kurš pēc kaujas atvaļinājuma laikā apmeklēja Rīgu un tikās ar laikrakstu "Dzimtenes Vēstnesis" un "Baltija" redakcijas darbiniekiem. No stāstītā izrietēja, ka "Vuazen" lidaparātiem bija grūti cīnīties ar veiklajiem vācu "Fokeriem". Vācu lidaparāts tika sašauts ar ložmetēju, kad abi lidaparāti devās viens otram pretī un strauji satuvinājās. (Minimālais attālums starp lidaparātiem presē tika minēts atšķirīgs). O.Teteris minēja arī labo sadarbību ar savu temperamentīgo ložmetējnieku Rusovu. Laikraksti pauda uzskatu, ka tas bija otrais notriektais "Fokers" Daugavas frontē.
"Fokerus" vācieši izmantoja gaisa kaujām, tāpēc tie nelidoja pāri frontes līnijai izlūkošanas nolūkos.
Virspavēlnieka štābs 27.novembra (5.decembra) ziņojumā minēja vēl viena "Fokera" sašaušanu (pie Ilūkstes).
Lidotājs Oļgerts Teteris piedalījies vairākās sekmīgās kaujās Daugavpils rajonā. Tā bijusi trešā sekmīgā cīņa.
1917.gada 17.janvārī (30.janvārī) Daugavpils apkārtnē notika kauja ar vācu "Albatrosu", kurš bija spiests bēgt no kaujas lauka.
Gājis bojā pie Dvietes 1917. gada 28. februārī (13. martā). Apbedīts Rīgā Brāļu kapos 1917.gada 13 (26). martā.

Atsauces
  • “Latviešu lidotāja Tetera gaisa kauja.” Baltija. 1916. 2. septembris.
  • “No Augstā armijas virspavēlnieka štāba.” Rīgas Ziņas. 1916. 18 (31). augusts.
  • “Lidotājs Teters.” Rīgas Ziņas. 1916. 3 (16). septembris.
  • “Lidotāja Oļģerta Tetera bēres.” Līdums. 1917. 14 (27.) marts.
  • “Lidotājs Teteris.” Dzimtenes Vēstnesis. 1917. 3 (16). septembris.
  • “Jaunākās ziņas.” Dzimtenes Vēstnesis. 1916. 9 (22). septembris.
  • “Lidotājs Oļģerts Teteris (nobeigums).” Baltija. 1916. 22. septembris.
  • “Lidotājs Oļģerts Teteris (sākums).” Baltija. 1916. 21. septembris.
  • “No Augstā armijas virspavēlnieka štāba.” Rīgas Ziņas. 1916. 28.novembris/ 12. decembris.
  • “Lidotāja Oļgerta Tetera jauna kauja.” Rīgas Ziņas. 1917. 28.janvāris /10.februāris.
A4d16fb391a07675fef31bdfab90835ca2aa5110
602fd3d3a41e4f81846156b6c32ce650117a199c