Latgales dati

1917. gada 16. jūlijs

Kursu sākums 3 (16). jūlijs. Pirms tam laikraksta "Drywa" sludinājumā minēts 1. jūlijs.
Aicināti klausītāji ar 4 klašu ģimnāzijas izglītību. Kursos paralēli (no 17. jūlijs v.st.) mācīja arī latviešu valodu. Organizators - Latgaliešu skolu savienības priekšniece V.Seile.
Kursu dalībnieki (tā laika rakstība):
1) Dakševičs, Veronika; 2) Grancovska. Anna; 3) Kindzuls, Helēna; 4) Zela. Elžbeta; 5) Kārklinīks, Anna; 6) Rubins, Anna 7) Dauksts, Izabella; 8) Ruštans, Marija 9) Vylcans. Marijama: 10) Sūdnīks. Leokadija: 11) Kundzišs, Dominika; 12) Kondrats, Jadviga; 13) Trubins, Anna; 14) Jezupans, Marija: 15) Klincāns, Anna; 16) Ločmels. Zofija: 17) Doroška. Marija; 18) Sondors, Aleksandrs; 19) Juhnevičs, Dominika; 20) Juhnevtčs, Helēna; 21) Drobats, Zuzana; 22) Tučs, Helēna; 23) Vežinīks. Eleonora: 24) Rammans, Anna; 25) Vagaļs. Jezufa (? Vagale Jezufata) 26) Vysocka, Veronika; 27) Gailits Kristina: 28) Solskaus. Tekla: 29) Radins, Elžbeta; 30) Roskošs, Viktors; 31) Skrynda, Julijana; 32) Jezupāns. Aut.; 33) Smiltnīks, Anna; 34) Pešļaks, Emilija; 35) Sondors, Donots; 36) Āboliņš, Emilija; 37) Zvidra. Anna, 38) Atraudzs. Jeugenija: 39) Morozova Marija: 40) Juhnevičs, Zuzana: 41) Drinks. Eleonora; 42) Kalve. Marta: 43) Cržibovska; 44) Jaunas???

Nākošie kursi:
1917. gada oktobra sākumā (citviet - 6. decembrī) Pulinovā (Bērzpils pagasta Domopoles skolā) kursi atklāti. Vadītāja Agnese Gari-Jone.
1) Aizpurišs, Tekla; 2) Aizpurišs. Sofata: 3) Andžs, Marijana; 4) Bekers, Ēugenija; 5) Bekers, Anna; 6) Bušs, Tekļa; 7) Bušs. Anna; 8) Blučs, Paulina; 9) Birkovičs, Anna; 10) Bērņa, Monika, 11) Cakuls, Monika; 12) Cybuļs, Marijana; 13) Dabars Veronika; 14) Dabars, Monika; 15) Elkšņa Genovefa; 16) Gercans, Veronika; 17) Cybuls, Tekla 18) llksališs. Rozālija; 19) Kyukucans, Zuzana; 20) Kinčs, Gertruda; 21) Leonova, Zofija; 22) Lakšs, Zuzana; 23) Laizans, Helēna; 24) Kravals, Tekla; 25) Malnačs, Jadviga: 26) Odrnins, Broņislava, 27) Odmiņs, Anna; 28) Pokrotniks, Anna; 29) Prentnīks, H.; 30) Prīdeslaipa, Z.; 31) Paķers, A.; 32) Polens, M; 33) Lōčkōja, F.; 34) Salinīks, T.; 35) Čaikovska, A.; 36) Šlara, V; 37) Timennīks, A.; 38) Zundans, P.; 39) Zirs, A.; 40) Teilons, Z.; 41) Uršulska, P.; 43) Garijons, A.; 44) Bērna, J.; 45) Kuzma 46) Pličs, J; 47) Mass, J.; 48) Golubova, M.; 49) Golubova, M.; 50) Vuguls, M.; 51) Voits, M.; 52) Olekšs, B.

Vienlaicīgi Rēzeknē sākās J.Pabērža organizētie latviešu valodas kursi tiem šo valodu neopratējiem, kuri vēlējās strādāt Latgalē.

1918.gada 7. janvārī Rēzeknē
Balvos 1918. gada septembrī A.Gori - Jone organizēja jaunus skolotāju kursus (40 klausītāji). Lielinieki kursus pārtrauc.

Atsauces
  • “Aicinājums.” Drywa. 1917. 23. jūnijs.
  • Apeļs, M. “Latgalīšu školōtōju centralōs bīdreibas 20 godi.” Latgolas škola, 1936. Nr.6.
  • 20. gadsimta Latvijas vēsture: Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai 1900-1918. Red. V.Bērziņš. I daļa. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgads, 2000. 610. lpp.
05a7948de4c49d7da8fc60a7c832d03cdcd247c2