Latgales dati

1968. gada 9. janvāris

Ar 1968. gada 9. janvāri datēts - parakstīts iespiešanai ceļvedis pa Daugavpili.Nodots salikšanai 1967, gada 2. augustā. Autori Rihards Treijs, Inta Steprāne. Izdots 10 000 eks. Iespiests izdevniecībā "Liesma" Rīgā.
Ceļvedim bija:
2. papildināts un pārstrādāts izdevums 1973. gadā (17.11.1972 - nodots salikšanai, 22.05.1973 - parakstīts iespiešanai, 10 000 eks., izdevniecība "Liesma" Rīgā).
3. pārstrādāts izdevums "Daugavpils 700" (25.09.1972 - nodots salikšanai, 21.02.1975 - nodots saliksanai, 25 000 eks., izdevniecība "Liesma" Rīgā).