Latgales dati

1897. gada 28. janvāris

Pēc tautas skaitīšanas datiem Latgalē (Vitebskas guberņā) dzīvoja 502 tūkst. iedzīvotāji, no kuriem:
- 50,6 (citviet - 52,1) % latvieši,
- 13,9 % krievi / citviet - 15,5% (77 967), no tiem 60 % vecticībnieki (46 974),
- 13,4 % baltkrievi,
- 13,0 % ebreji,
- 6,2 % poļi.
Pilsētās visvairāk dzīvo ebreji - 41 tūkst. no ebreju kopskaita 63 tūkst.
No visiem apriņķiem latviskākais bija Ludzas apriņķis, kur vairāk nekā 64% iedzīvotāju runāja latviski, Rēzeknes apriņķī to bija 58% un Daugavpils—39%.
Krievijas impērijā 31.- 32. vietā pēc iedzīvotāju skaita bija Daugavpils (70 tūkst). Tuvākās lielākās pilsētas bija Rīga (282 tūkst.), Viļņa (155 tūkst), Kauņa (72 tūkst.).
Daugavpils apriņķis bija lielākais apriņķis iedzīvotāju ziņā visā Vitebskas guberņā, Daugavpils bija lielākā guberņas pilsēta.
Trīs Latgales pilsētas — Daugavpils (69 675 iedzīvotāju), Rēzekne (10 795) un Ludza (5140 iedzīvotāju — pēc 1897. gada skaitīšanas datiem) bija analoga nosaukuma apriņķu centri.
Latgales apriņkos konstatēts lielāks lasīt un rakstītpratēju skaits nekā citos Vitebskas guberņas apriņķos - Dwinskas aprinķl — 40,3%, Rēzeknes - 35,8%, Ludzas — 39,6 %, tuvākajos kaimiņu apriņķos - Sebežas — 12,1%, Neveles — 14,1%, Polockas —
16,3%, Drisas - 20.8%.
Skaitīšanā kā sabiedrisks darbinieks piedalās Kazimirs Obrumāns, kurš saņem par šio darbu apbalvojumu.
Profesors F. Balodis uzskatīja, ka 1897. gadā Latgalē minētie katoļticīgie bijusi latvieši - kopsummā ap 60 tūkst. Tādējādi latviešu skaitam Latvijā jābūt lielākam (72-73%).

Atsauces
  • Latkovskis, D. Nacionālā atmoda Latgalē: modinātāji, darba veicēji. Rēzekne: Latgales druka, 1999. 72. lpp.
  • Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. V — Витебская губерния, 1903.
  • “Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.. 5. Витебская губерния.” https://www.prlib.ru/item/436616 (21.03.2018).
  • “Latwija.” Valdības Vēstnesis. 1919. 19. decembris.
05851ec3ba2cba4f468f9e7b6bad1bfaaddf2459