Latgales dati

2016. gada 11. augusts

Nams celts 20.gs. vidū. Remonts uzsākts 2015.gada augustā.
Lai iegūtu papildu līdzekļus pilsētas Tautas nama remontdarbiem, novada pašvaldība pārdeva izsolē tās īpašumā esošo mežu - 50 ha Istras pagastā..
Tautas nama direktore Valentīna Razumovska.

Atsauces