Latgales dati

1941. gada 21. jūlijs

Malnavā bija izvietots armijas grupas "Ziemeļi" komandpunkts (17.07.1941-28.07.1941). Notika tikšanās ar grupas "Ziemeļi" komandieri ģenrālfeldmaršalu Vilhelmu fon Lēbu.
Skolotāja Andreja Bilinska atmiņas (2022): Lai uztvertu Maskavas televīzijas pārraides, Malnavā 60. gadu sakumā? tika nolemts uzstādīt antenu vācu armijas atstātajā sabīdamajā karoga mastā, kas te atradās sakarā ar Hitlera vizīti Malnavā.

Atsauces
  • “1941 - Hitlers Latvijā, Malnavā / Hitler in Latvia, Malnava.” https://www.youtube.com/watch?v=NFfEsRnGcaA (29.03.2016).
  • “Hitlers ieradās Latvijā 1941. gada 21. jūlijā.” Ilustrētā vēsture, 2014. aprīlis, 4.-7.lpp.
  • Bilinskis, A. “Malnavas tehnikuma sakarā.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 2023. Kulturvēsturiska un literara godagrōmota. 84. goda gōjums. Latgolas kulturas centra izd., Rēzekne, 2022. 37,-42.lpp.
Ff1b4a0787a1d81ccf5c992225ed08d3e288c6d3
3d140934412346a7295ce55c3a94dadbc18a777a