Latgales dati

2012. gada 18. decembris

Rēzekns Augstskolas Satversme 2012.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu par nosaukuma maiņu uz "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija". Augstskola ir tiesīga saukties par akadēmiju, jo akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvars atbilst prasībai, ka akadēmijās vismaz 50% no personāla ir jābūt ar doktora zinātnisko grādu. 2013.gada beigās doktora grāds bija 53,43% pasniedzējiem no kopējā akadēmiskā personāla skaita.
Lēmumu apstiprināja Ministru kabinets 2016. gada 19. janvārī.