Latgales dati

1905. gada 2. decembris

Latvijas pagastu delegātu kongress sanāca 1905. gada 19. – 20. novembrī (2. – 3. decembrī pēc jaunā stila) Romanovu (Lāčplēša) ielā 25, tas ir mūsdienu Jaunā Rīgas teātra zālē.
Sapulcējās vismaz 1000 delegātu, kurus bija izvirzījuši ne tikai Kurzemes un Vidzemes, bet arī Latgales pagasti. Pēdējo faktu bieži ignorē, kaut latgaliešus jeb “inflantiešus” savā uzsaukumā īpaši aicināja viens no kongresa organizētājiem, Kokneses pagasta skrīveris Jānis Kroders.
Pēc kongresa Latvijā pagastos sāka veidoties rīcības komitejas (pagastu pārvaldes izpildorgāni). Tā ievēlēja pagasta iedzīvotāju (arī sievietes) vecāki par 20 gadiem. Rīcības komitejas Latvijas laukos (470 kopskaitā, arī Latgalē) aptvēra gandrīz visus pagastus.

Atsauces