Latgales dati

1911. gada 20. decembris

Ar šo datumu datēta Latgales latviešu Romas pāvestam adresēta vēstule, kas publicēta laikrakstā "Dzimtenes Vēstnesis" 1912. gada 14. februārī.
Pievērsta uzmanība metropolīta Kļučinska politikai, kas paužot simpātijas poļiem, nevis latviešiem. Kā gadījumi minēti latviešu garīdznieku J.Trasuna, K.Skrindas un P.Dzeņa pārvietošana no latviešu draudzēm, latviešu garīdznieku trūkums Daugavpilī (77 tūkst. draudzē) un Krāslavā (14 tūkst. draudzē).
Vēstulei ir garāka priekšvēsture - pirmā vēstule pāvestam rakstīta 1911. gada decembrī.
Tā tika nodota arhibīskapam Kļučinskim, kurš to neiesniedza pāvestam, bet ar pavadvēstuli nosūtīja Iekšlietu ministrijai (reģistrēta 1912. gada 1. februārī). Represijas nav sekojušas. Tad Petrogrdas latgaliešui rakstīja otru vēstuli, kurā nosodīja Kļučinska rīcību.

Atsauces
  • “Jauna latviešu petīcija pāvestam.” Dzimtenes Vēstnesis. 1912. 14. februāris.
  • Bukšs, M. Francis Kemps. Ceineitōjs par tautas tīseibom. p/s Latgaļu izd., 1969. 142. lpp.