Latgales dati

1976. gada 12. maijs

Dabas un pieminekļu biedrības Daugavpils nodaļa vēršas ar lūgumu Kultūras ministrijā atbalstīt Daugavpils cietokšņa vēsturisku izpēti.
Izpētes materiāli (grupas vadiītājs R.Dundurs) 1978.gadā apkopoti trijos sējumos, kas pieejami mūsdienu pētniekam:
Dundurs, R. u.c. Daugavpils cietoksnis. Vēsturiskās izpētes materiāli. 3 sēj. Rīga: Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1978. [Cietokšņa būvniecības vēsture 1810.-1833., CVKVA materiāli, Latvijas PSR arhīvu un muzeju materiāli] (glabājas VKPAI Dokumentācijas centrā Rīgā, Pils ielā 19)