Latgales dati

1923. gada 12. decembris

Pēdējais 6. numurs iznāk 1924. gada 23. janvārī.
Redaktors mācītājs Jānis.KUNDZIŅŠ.
Laikraksta izdevējs bija kredītsabiedrība "Latvis", kas izdeva arī laikrakstu "Latvis".