Latgales dati

1935. gada 11. decembris

Jaunā katoļu draudze izveidota no Viļānu, Ciskadu un Vidsmuižas draudzes. Draudzē ietilpst 23 sādžas ar 1820 cilvēkiem.
Par draudzes pirmo prāvestu norīkots BROŅISLAVS VALPĪTRS (1899-1976).