Latgales dati

2015. gada 29. maijs

Ansamblis dibināts 1995. gada februārī Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Arendolē (Randaukā). Kopas vadītāji:
Staņislavs Malnačs,
Andrejs Vingris.
Jubilejas sarīkojums - koncerts "Dziedot dzimu, dziedot augu..." noris Vārkavas novada Rožkalnu kultūras namā

Atsauces
  • Praņevska, M. “Folkloras kopa "Dzeipurs" ar skanīgu koncertu nosvinēja 20 gadus.” Novadnieks. 2015. 9. jūnijs.