Latgales dati

1925. gada 4. decembris

Izcēlās ugunsgrēks Rēzeknē kooperatīvā uzņēmuma "Ekonomija" mājā Ludzas ielā 86, kura otrajā stāvā bija izvietots Latgales bibliotēka - muzejs. Bojā gāja vairāki vērtīgi sacerējumi, tostarp A.Jūrdža rokrakstu sējumi (15 sējumi, sarakstīti 1860.-1910.g.). Bibliotēkas sāka veidoties sakarā ar Latgales muzeja organizēšanu. Bibliotēkas grāmatu saraksts (317 nosaukumi, grāmatu plaukta foto) bija pirms tam publicēts 1923. gada augustā žurnālā "Zīdūnis", ap kuru pulcējās muzeja izveides inciatori. Žurnāla redakcija atradās Ludzas ielā 90, t. i. līdzās "Ekonomijas" namam.

Atsauces
  • Apeļs, M. “Bīdreibas "Latgolas centrālais muzejs" 5 godu darbeiba.” Zīdūnis, 1939. Nr. 1, 13.-17.lpp.
  • Vanags, V. “Latgaliešu literāro mantojumu vērtējot.” Cīņa. 1959. 4. aprīlis.
  • Strods, P. “Myusu Centralos bibliotekas - muzeja lītā.” Zīdūnis, 1923. Nr. 8, 326. - 336. lpp.