Latgales dati

1920. gada 11. janvāris

Rīgā organizēta Raiņa kluba Latgales sekcijas plaša sēde (saukta "mītiņš") ar prof. F.Baloža, M.Skujenieka, K.Skalbes, V.Seiles piedalīšanos. Pasākuma ievadā A.Austriņš nolasīja dzejoli "Latgale". V.Seile raksturoja latgaliešu kultūras procesus. Ar runu uzstājās arī J.Trasuns. Sanāksmes dalībnieku vārdā viņs nosūtīja apsveikumu Latvijas armijas visrpavēlniekam sakarā ar Latgales atbrīvošanas sākumu.
Pirmās ziņas par Latgales sekcijas darbību ir kopš 1919.gada 18. decembra, kad notikusi sekcijas sēde. 1920.gada 5.janvārī notikusi sekcijas pagaidu komitejas sēde. 2. februārī sarīkots muzikāli literārs vakars, kura piedalās Austriņš, Erts, Skalbe, J.Trasuns (lasa latgaliski dzeju no krajuma "Kokle"), ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Kozlovska.
Raiņa klubs kā kultūrizglītības organizācija atklāta 1919.gada 14. septembrī.

Atsauces
  • “Biedrību dzīve.” Sociāldemokrāts. 1919. 18. decembris.
  • “Biedrību dzīve.” Sociāldemokrāts. 1920. 10. janvāris.
  • “Priekšlasījumi.” Latvijas sargs. 1920. 14. janvāris.
  • “Mūsu varonīgajai armijai.” Baltijas Vēstnesis. 1920. 19. janvāris.
  • “Biedrību dzīve.” Sociāldemokrāts. 1920. 7. februāris.