Latgales dati

2014. gada 3. jūnijs

Datu bāzes veidotāji ir Latgales centrālā bibliotēka. Baznīckalns ir vieta Daugavpilī, kur netālu viens no otra atrodas četru konfesiju baznīcas: katoļu, vecticībnieku, pareizticīgo, luterāņu.
Elektroniskajā resursā ietilpst Baznīckalna vēsture, baznīcu arhitektūras un interjera apraksts, garīdznieku biogrāfijas, fotogrāfijas. Resurss pieejams latviešu un krievu valodā no 2014. gada 3.jūnija Latgales Centrālās bibliotēkas mājas lapā internetā www.lcb.lv

Atsauces
C8be68960720bcda0b6c4cc0f62ef115bea80481