Latgales dati

2011. gada 15. septembris

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, izstāžu zālē Kr.Barona ielā 14, Latvijas vēsturnieku 1.kongresa priekšvakarā atklāta oriģinālmateriālu un audiovizuālu izstādi „Terra Mariana - senatne un mantojums".
Izstāde ir vēstījums par Latgales vēsturi. Tās pamatsadaļas veidotas pēc erudītākā 19.gs. Latgales pētnieka Gustava Manteifeļa apkopotajiem materiāliem (apcere „Inflantija" /1879/, albums - dāvana Romas pāvestam „Terra Mariana" /1888/), kuri papildināti ar mūsdienu pētniekiem pieejamajiem materiāliem Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos.
Izstādē skatāmi Latgalei veltīti materiāli audiovizuālā veidā.
Izstādi veidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūtu, Romas Katoļu Baznīcu Latvijā, Franča Trasuna muzeju „Kolnasāta", Skrindu dzimtas muzeju Vabolē.

Atsauces
A76192da469ed600f3e26f52ed8218ef816f31aa
2707bb0952934403b7c454e338919bdd4c9e2b35