Latgales dati

1939. gada 30. jūlijs

Skola toreiz atrodās Preiļu pagastā, tagad tā ir Riebiņu pagasta teritorija.
Sākotnēji tā bija četrklasīga pamatskola, vēlāk astoņgadīga skola.
Līdz 1937. gadam tā bija Piņānu skola.
Pirms kara skolā strādāja Viktorija Kursīte (pārzine), Elza Pēča (pārziņa v. i.) Staņislavs Babris (skolotājs).
Mūsdienās tā ir Riebiņu novada Salas pamatskola.

Atsauces