Latgales dati

2011. gada 1. marts

Tautskaitē (tautas skaitīšanā) iedzīvotājiem bija iespēja atbildēt uz jautājumu PAR LATVIEŠU VALODAS PAVEIDA - LATGALIEŠU VALODAS LIETOŠANU.
Statistika liecina, ka Latvijā 2011. gada 1. martā bija 164.5 tūkstoši personas, kas ikdienā lieto latviešu valodas paveidu.
Visvairāk latgaliešu valodu lieto Latgalē, kur dzīvo 97.6 tūkst. latgaliešu valodā runājošu personu. Salīdzinoši daudz latgaliešu valodas lietotāju ir sastopami arī Rīgā – 29.4 tūkst. un Pierīgas reģionā 14.4 tūkst.
Latgales lielajās pilsētās latgaliešu valoda tiek lietota salīdzinoši retāk – Rēzeknē to lieto 40.5% iedzīvotāju ikdienā, Daugavpilī tikai 9.3% ikdienā sarunājas latgaliski.

Deviņi no desmit Ciblas (94.7%), Kārsavas (94.0%), Riebiņu (91.5%), Rēzeknes (90.9%), Baltinavas (90.0%) novadu latviešu valodā runājošiem iedzīvotājiem ikdienā lieto latgaliešu valodu. Turpretī Latgales lielo pilsētu latviski runājošo iedzīvotāju vidū latgaliešu valoda tiek lietota retāk - Rēzeknē 76.9% un Daugavpilī 46.3%.

Atsauces