Latgales dati

2012. gada 18. decembris

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes sēdē Vija Guseva aizstāv promocijas darbu “Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā”.
Promocijas darba zinātniskā vadītāja – PhD Inga Belousa.

Atsauces