Latgales dati

1937. gada 17. novembris

Pēdējais numurs iznāca 1940. gada 27. jūnijā. Redakcijas kolēģijā darbojās M.APEĻS, A.SPRŪDŽS, J.KLĪDZĒJS, V.STRODS, P.GILUČS.