Latgales dati

1925. gada 20. decembris

Baznīca celta pirms Pirmā pasaules kara. Sagrauta pasaules kara laikā. Draudze atjaunota 1921. gadā.
Baznīcas iesvētīšanā pirmās adventes svētdienā piedalās Latvijas ev. lut. baznīcas bīskaps K.Irbe.
Grīvas baznīca sākotnēji bija viena no trim Ēģiptes - Grīvas draudzes baznīcām. Pārējās bija - Birķeneļu un Eģiptes baznīca. Pirmā pasaules kara visas baznīcas tika izpostītas. Pirmo atjaunoja Grīvas baznīcu. 1937. gadā baznīcā ierīkota elektrība.
Baznīca ievērojami cieta 1941. gada kaujās. 1941. gada 5. augustā dibināta pagaidu valde, jo vairāki iepriekšējās valdes locekļi (Pēteris .Daukšs, J.Dūdelis, Muižnieks) represēti 1940.-1941. gadā.
Draudzes ilggadējs priekšnieks J.Novenickis. Rosīgi darbojās draudzes Dāmu komiteja.
Baznīca līdz mūsdienām nav saglabājusies. Sagrauta Otrā pasaules kara laikā, tai vietā uzbūvēta dzīvojamā māja, kura tika nojaukta 21. gs. sākumā. Mūsdienās neapbūvēta vieta.
Baznīca atradās Lauceses upes labajā krastā pie ietekas Daugavā.

Atsauces
  • “Grīvas e. lut. baznīcas iesvētīšana.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 14. decembris.
  • “Ēģiptes ev.-lut. draudzes vēsture.” Latgales Vēstnesis. 1936. 12. jūnijs.
  • “Grīvas draudze atjauno savu dievnamu.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 7. augusts.
  • “Garīgā rosība Grīvā.” Baznīcas Ziņas.. 1942. 25. decembris.
  • “Elektrība Grīvas ev.-lut. baznīcā.” Latgales Vēstnesis. 1937. 10. decembris.
  • “Grīvas baznīca un draudze laiku maiņās.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 9 . janvāris.
  • P.D. “Rosīga baznīcas dāmu komiteja.” Latgales Vēstnesis. 1938. 11. februāris.
6dccb3208af4193871ce685f92bd9bb0b0f3790a
67d15ac8ec14275e8f136b238710c37633068d19
25702f26dab24134d983a36f26449562db278e43
722aa1e7caef8ffb19975640793f30b7a822ba9a
707794d5ffd70573841070656a29b6f98cd68aec
F6fa8cfcc00ddd610900e9a09e92d66cd05effbc