Latgales dati

1927. gada 2. decembris

Skolotāji atteicās strādāt, jo pilsētas dome pārkāpa vienošanos par kompensāciju izmaksu skolotāju dzīvokļa naudai. Pastāvēja vienošanās visā Latvijā, ka pašvaldībām jāpiemaksā 20 % pie skolotāju algas, lai kompensētu dzīvokļa ires maksu.

Atsauces
  • “Kamdēļ skolotāji š. g. decembrī pārtrauca darbu visas pilsētas pamatskolās?” Daugavas Vārds. 1927. 10. decembris.