Latgales dati

1986. gada 15. marts

Šī datuma preses ziņa. Daugavpils pedagoģiskajā institūta noticis pasniedzēju un studentu mītiņš sakarā ar Jāņa Kalnbērziņa vārda piešķiršanu institūtam. Sanāksmi atklāja partijas organizācijas sekretārs Mihails Starožickis. Par Jāni Kalnbērziņu stāstīja docents Leonīds Keirāns. Iespējas saņemt arī J.Kalnbērziņa stipendiju.

Atsauces
  • Gavare, A. “Mītiņš institūtā.” Cīņa. 1986. 15. marts.
  • “Latvijas Komunistiskās partijas CK, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija un Latvijas PSR Ministru Padomes LĒMUMS Par Jāņa Kalnbērziņa piemiņas mūžīgu saglabāšanu.” Cīņa. 1986. 15. marts.