Latgales dati

2005. gada 30. septembris

Latvijas Universitātes promocijas padome fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozarē piešķir fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr.phys.) Edmundam Tamanim (DU) par promocijas darbu “Nanostrukturētu pārklājumu iegūšana ar Peninga šūnu, to fizikālo īpašību izpēte un modificēšanas iespējas”.

Atsauces