Latgales dati

1868. gada 29. septembris

Kalupē pēc laikraksta "Latviešu Avīzes" ziņām Daugavpils mācītājs K.Griners paredzējis iesvētīt Kalupes luterāņu kapus. Pats Gruners informā, ka Kalupē šajā gadā ir ieradušies 100 cilvēki, kuri ierīko sev saimniecības un arī kapus. Ļoti iespējams, ka runa ir par luterticīgajiem latviešiem, kuri ieceļoja Kalupē no Daugavas kreisā krasta.
Kapu iesvētīšana paredzēta Miķeldienā, t.i. 29. septembrī.

Atsauces
  • Gruners, K. “Par latviešiem Dinaburgas draudzē.” Latviešu Avīzes. 1868. 11. (23.) septembris.