Latgales dati

1877. gada 30. jūlijs

Uzsākta Vārkavas baznīcas celtniecība. Par to liecina pie ieejas baznīcas sienā iemūrētā plāksne ar uzrakstu. Tekstā minēts 1877.gada 18.jūlijs - vecais stils.
„1877. g. Jula 18. Dina tej B. m. ar kosztu Parafias i Palejgu W A. Fialkowski uz ziemies K. M. Reutta ar starawejszonu B. A. Czegisa.""
Tolaik prāvests bija Andrejs Čegis. Celtniecība pabeigta 1880.gadā, to 1896.gadā Latgales apmeklējuma laikā konsekrēja Moģiļevas bīskaps Francišeks Albins Simons.

Atsauces
  • Cakuls, J. (bīskaps). Latvijas Romas katoļu draudzes. Kūrijas arhīva materiālu apkopojums. 1997. Rīgas Metropolijas kūrija. 474. - 481.lpp.
88e485852e056fb2b17f85fe679ce6e4aa4b33a8