Latgales dati

1964. gada 24. janvāris

Stučkas Latvijas valsts universitātesģeogrāfijas fakultātes zinātniskās padomes atklātā sēdē Antoniņa LAZDANE aizstāv disertāciju par tematu «Vidzemes Centrālās augstienes ģeomorfoloģisks raksturojums»
ģeogrāfijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Oficiālie oponenti — ģeoloģijas un mineroloģijas zinātņu doktors K. Spriņģis un ģeogrāfijas zinātņu kandidāts V. Ulsts.

Atsauces
  • “Sludinājums.” Cīņa. 1964. 11. janvāris.