Latgales dati

1921. gada 4. novembris

Daugavpilī darbu sāk pedagoģiskā vidusskola (vēlāk - skolotāju seminārs, ar 1923. gadu - institūts). Semināra pirmais direktors (1921-1922) JĀNIS JIRGENS.
Skolas pedagoģiskā padome darbu uzsāk 1921. gada 20. oktobrī, kad uzņemti pirmie astoņi audzēkņi.
Par skolotājiem pirmajā gadā strādāja J.Jirgens, mācīdams latviešu un vācu valodu, Ž.Līnis - dabas zinātnes, ģeogrāfiju, ķīmiju un fiziku. Broņislavs Spūlis - latgaliešu izloksni, J.Rudovskis - matemātiku, K.Purmale - vēsturi, L.Sams - vingrošanu un zīmēšanu, Valdemārs Pauliņš - dziedāšanu un ticības mācĪbu luterticīgiem, katoļu garīdznieks Julijans Vaivods - ticības mācību katoļticīgiem, A.Stromanis - krievu valodu.
Nodarbības līdz 1922. gada decembrim noris Daugavpils vidusskolas telpās Vladimira (tagad Ģimnāzijas) ielā.
1921.gada presē bija sludinājums, ka seminārā un viengadīga skolotaju sagatavošanas kursos mācības šaksies 3. novembrī.
Ir izveidojusies tradīcija 1921. gada 4. novembri uzskatīt par mūsdienu Daugavpils Universitātes pirmsākumu.

4cd3664d928a463b5d08fe6708237a7e8183a434
D391dbcd809dd4aa2fcdf04d6524fd1ca110283b
615c637744645f3bead1635a4a284d6d3570f08b