Latgales dati

1912. gada 27. oktobris

1912. gada 14. oktobrī pēc vecā stila
Skolas dibinātāja bija Latgales zemkopības biedrība. Skola bija pirmā Krievijā, kura organizēta pēc jauniem statūtiem, tāpēc par tās dibināšanu interesējās citu Krievijas apriņķu darbinieki. Šādu skolu gatavojas atvērt ari Ludzas apriņķa Rekovas zemkopīgas biedrība J.Ločmeļa vadībā.
Greiškānu skola bija jaunbūvētā namā. Skolā jau bija iestājušies ap 80 latviešu tautības audzēkņi. 1912.gadā skolas ēkas būvniecībai 2000 rbļ. piešķīra Rēzeknes apriņka zemstes sapulce.
Par skolas dibinātāju tiek uzskatīts Nikodems Rancāns. Par direktoru iecelts agronoms Julijans Čeksters.
1913.gadā pie skolas tika nodibināta loplobības pārraudzības (kontroles) biedrība.
Greiškāni (Griškāni) atrodas 7 km no Rēzeknes.
Ir versija, ka skola darboties saka 1912. gada 26. jūlijā.
Pēc Greiškānu skolas parauga tika dibināta arī Rekovas zemkopības skola Ādama Turkopula vadībā.

Atsauces
  • “Pirmā lauksaimniecības skola Latgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1942, 24. decembris.
  • “Rēzekne.” Tēvija. 1912. 11. septembris.
  • Rancāns, J. “Mons. Nikodēma Rancāna dzīve un darbība.” Izglītības Mēnešraksts, 1943. Nr.7.
  • “Vecākā lauksaimniecības skola Latgalē.” Rēzeknes Ziņas. 1943. 19. jūnijs.