Latgales dati

1936. gada 11. augusts

Valdības izdotais likums paredz, ka visos pagastos jādibina lauksaimniecības biedrības, pārreģistrējot agrāk pastāvošās saimieciska rakstura biedrības. Biedrību paraugstatūti pieņemti Lauksaimniecības kameras prezidija sēdē 1936.gada 23.jūlijā, publicēti "Valdības vēstnesī" 1936.gada 11.augustā.

Latgalē lauksaimniecības biedrības 1938-1940.gadā vadījuši (saraksts daļējs):

Rēzeknes apriņķī:
Bukmuižas — Aleksejs Audžans Bukmuižas Skaistmalos
Gaigalavas — Teodors Gailītis Gaigalavas Rumpienēs
Maltas— Jūlijs Saliņš Maltas Žubītēs
Sakstagala — Staņislavs Trasuns Sakstagala Rubuļniekos
Varakļānu — Antons Justs Varakļānu Šķēlēs
Vidsmuižas — Jūlijs Broks Vidsmuižas Brokos
Viļēnu — Heinrihs Pietiņš Viļēnu pasta namā

Ludzas apriņķī:
Briģu— Jānis Arņenoks Briģu Briģos
Ciblas — Ludvigs Anaškins Ciblas Kušneros
Kārsavas — Pēteris Sauleskalns Kārsavas lauksaimniecības vidusskolā
Nautrēnu — Pēteris Ancāns Nautrēnu Viļumos
Pasienas — Jānis Bērtulāns Pasienas ciemā
Abrenes apriņķī :
Augšpils — J. Duka
Baltinavas — P.Apšinieks
Balvu — A. Abeltiņš
Bērzpils — A. Ikavnieks
Gauru — Pešudovs
Kacēnu — Kraušiņš
Linavas — V. Gailāns
Purvmalas — P. Āboliņš
Šķilbēnu — J. Ruskulis
Tilžas — J. Zeltiņš
Upmales — P. Doreds
Viļakas — K. Jozuus
Vīksnas — A. Abakuks.

Atsauces
  • “Lauksaimniecības biedrību normālstatūti.” Valdības Vēstnesis. 1936. 11.augusts.