Latgales dati

1919. gada 31. oktobris

Kā Ludzas apriņķa pirmā aizsargu vēlēšanas sapulce atzīmējama 1919. gada 31. oktobrī Liepnas pagastā, pēc tam Balvu un Dompoles (Bērzpils) pagastā 1919. gada 13. decembrī. Toreiz par pulka dibināšanas dienu uzskatīja 1920. gada 8. februāri.
Par pulka svētku dienu uzskatīja 1. jūniju.
Komandieri:
N. Vainovskis /sākums-01.06.1920/,
Grundmanis /01.06.1920-01.07.1923/
Rancāns /01.07.1923-02.09.1925/
Jezups Soikans /02.09.1925-19.09.1927/,
Jāzeps Kalve /19.09.1927-08.1934/,
Eduards Mauriņš /08.1934-/
Kārkliņš /1934-/.
Komandiera palīgi:
P. ŪDRIS
1922-1924.
T. RUŠKO
1927.-1928.
S. JAUNDZEMS
1924.-1927.
J. KRUČĀNS
1928.
VL. SLOSKĀNS
Valdis Fričmanis
1934-

1. bataljons - Karlis Mednis /1925-1926/, Eduards Tiedemans /1926-nošāvies/, Nikolajs Opincāns /1926-/, Pēteris Steķis /-1932/,
2. bataljons - Geronims Tretjakovs /1925-/, Žanis Grundmanis /-1926/, Staņislavs Daudišs /1926-/
3. bataljons (Kārsavā?) - Andrejs Strods /1925-/, Skreija
Jātnieku eskadrons - Antons Bondarevskis /1926-1927/, Aloizs Jermolajevs /1927-/.
Eskadrona 1. vada kom. - S. Kazanskis, Aloizs Jermolajevs
Eskadrona 2. vada kom. - S. Kazanskis /1927-/,

,....
Pulka rotu komandieri:
2. rota - Jānis Čeksters /1925-/, Sergejs Smorodovs,
3. rota - Staņislavs Rižiks.
4. rota - Pēteris Tereško /1925-/, Aleksandrs Blūms /1926/, Ādams Čigāns /-1927/,
5. rota - Lotars Ziverts
6. rota - Antons Kuechelis /-1926/, Jūlijs Jurevičs /1926-1927/, Staņislavs Kursišs /1927-/,
7. rota - Benedikts Tučs /1927-/,
8. rota - Pēteris Meijers /-1926/, Jānis Šiliņš /1927-/,
...
Adjutanti - Aleksandrs Jansons /-1926/, Arvīds Jaņevičs /1926-/, Kārlis Jaunrubenis /1926-/,
Pulka orķestra kapelmeistars Gerķis, V. Rullis.
Kultūras nozares vadītājs O. Svenne.
Svarīgakie notikumi:
1935. gada 1. septembris - pulka 15 gadu svinības

Atsauces
  • O. K. “Notikumi un atceres iebruāca mēnesī.” Aizsargs, 1935.01.02, 74. lpp.
49db754e2ebfa65a1c51104af201a61bd25a4a44