Latgales dati

2010. gada 3. decembris

Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknes Augstskolas docētāja Inta Rimšāne aizstāv promocijas darbu - „Svešvalodu skolotāju izglītības sistēmas attīstība Latvijā”.