Latgales dati

1928. gada 16. jūnijs

Laikraksta "Latgales Ziņas" pirmajā numurā publicēts Latgales latviešu apvienības pagaidu valdes uzsaukums veidot vienotu latviešu organizāciju, lai sekmīgi startētu Saeimas vēlēšanās.
Pagaidu valdē ietilpst:
Daugavpils skolotāju institūta pedagogs Kārlis Bērziņš (priekšsēdētājs),
ev.-lut. draudzes mācītājs Arkādijs Rumpēters,
Latgales Apgabaltiesas loceklis, jurists Mārtiņš Abuls,
notārs Pēteris Zibiņš.
...
Latgales latviešu apvienību atbalsta:
zvērināts advokāts Jānis Krūmiņš,
Latvijas bankas Daugavpilsn odaļas direktors Oglevics,
Daugavpils latviešu krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs advokāts Jānis Rupais,
Daugavpils latviešu krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs advokāts Kārlis Dzenītis,
svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis Saukums,
Daugavpils apriņķa pamatskolas inspektors Jānis Rudzīts,
Latviešu krāj-aizdevu sabiedrības valdes loceklis - rīkotājs Jānis Sniķeris,
Daugavpils galveno dzelzceļu darbnīcu inženieris Roberts Skrūve,
Daugavpils latviešu 2. pamatskolas pārzinis Krišjānis Vepers,
miertiesnesis Kārlis Avens,
Latgales zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīgs Ernests Kriķis,
Latgales zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīgs Aleksandrs Bergs,
Sarkanā Krusta galvenais ārsts Jānis Sproģis.
Ideoloģiski piederēja pie Latvijas konservatīvā virziena.

Atsauces