Latgales dati

1933. gada 8. maijs

Korporāciju dibināja Latvijas Universitātes 19 studentes, lielākoties no Latgales. Tā bija Latvijas studenšu 8. apvienība (pēc dibināšanas laika), kas vienlaicīgi bija arī pēdējā dibināta korporācija Latvijas Republikas laikā. Devīze "Vienoti tēviju ziedonī celt". 1940. gadā korporācijā bija 89 dalībnieces. Darbību atjaunoja ārzemēs.
Filistres no Latgales: Marija Barkāne-Kalniņa, Lūcija Zirnis, Terēze Rancāne, Marija Mileiko.
Par goda filistriem aicināti Latvijas Saeimas Viceprezidentu, Viņa Ekscelenci bīskapu Jāzepu Rancānu, toreizējo Tautas Labklājības ministru, mag. pharm. Vladislavu Rubuli, Dr. Vincu Barkānu, un Daugavpils skolotāju institūta direktrisi, sabiedrisku darbinieci un rakstnieci Valēriju Seili.
Korporācijas filistri:
Lūcija Zirne
Stefānija Beinaroviča
Marija Mileiko
Leonija Caunīte

Atsauces
  • Dzilna, A. “AURORAI 25 GADI.” Universitas, 1958. Nr. 5.