Latgales dati

1940. gada 1. augusts

Pēc visu Latvijas republikas laika Latgales laikrakstu (izņemot "Latgolas Vōrdu") slēgšanas padomju iestādes organizē Latvijas Komunistiskās partijas Latgales apgabala komitejas laikraksta "Taisneiba" izdošanu latgaliešu valodā. Tiek rēķināts, ka izdevuma tirāža ir 2000 eks. Laikraksts iespiests a/s "Rota" Daugavpils nodaļā Vienības namā (tolaik jau saukts Tautas nams). Redakcija atradās Vienības nama 3.stāvā.
Redakcijas darbinieki:
Atbildīgais redaktors Arnolds Kleinis, vēlāk Antons Golubovskis.
Oficiāli tiek paziņots, ka "Taisneibu" izdot laikraksta "Daugavas Vēstnesis" vietā, kurš slēgts 1940.gada 31.jūlijā.
Ar 1941.gada 17.jūniju laikrakstu izdot Rēzeknē un tas ir Latvijas Komunistiskās partijas Rēzeknes apriņķa komitejas izdevums. Iznāk līdz 1941.gada 25. jūnijam (esot izdots, bet neizplatīts vēl viens - pēdējais numurs). Kopumā iznākuši 281 laikraksta numuri.