Latgales dati

1949. gada 16. oktobris

Daugavpilī Dubrovina parkā (toreizejā Komjaunatnes parkā) atklāts piemineklis (arhitekts Oļegs Zakamennijs. 1914-1968) Otra pasaules karā kritušajiem padomju armijas kareivjiem. Te apbedīti četri virsnieki. Pēc tā laika preses ziņām sēru mītiņā svētdienā piedalījušies "20 tūkst. pilsētas, iedzīvotāju, kā arī Padomju Armijas pārstāvji".
Pieminekļa apraksts: Uz Rīgas ielas pusi vērsta betona plāksne ar bareljefu - sērās nolaists karogs un masīvi vainagi". Uz plāksnes lasāmi vārdi: "Mūžīga slava varoņiem, kuri krita cīņā par mūsu dzimtenes brīvību un neatkarību."
Sākotnēji šeit bija 4 apbedījumi, vēlāk klāt apdedīti vēl 3 karavīri - no Maļinovas kapiem (kapteinis И. Мороз, kapteinis К. Орловский) un Līksnas upes ziemeļu krasta (kapteinis Г. Великоборец).
Vēlāk notiek mirstīgo atlieku ( 7 karavīru) pārapbedīšana un 1984. gada 27. jūlijā atklāts Dubrovina parkā jauns piemineklis - monoments no melna marmora un ar mūžīgo uguni (skulptors V. Ivanovs).
1998. gada augustā zemes darbu laikā atklājās, ka pārapbedīšana 1984. gadā notikusi nevīžīgi, jo tika atrasti karavīru apbedījumi.

Atsauces
Cb9e5196be6dab87e29d0f88367bc627e223f039
3fe841e231857fd8c19554f939e80ced4d646b8c
3feef3142f3fd91ffc5160c5e2ca06c5a64dae0b
C6ac535f8b9de27199b6c87b3aed07ac85ea290d
4abc90389260a9800edaa844515cc9516a63a35d
8c86b3f75dae0219c4a1e14502fde19fe60e9b03
Df4c651f36e00752028d1e6164ead39a69ff84fb
5d92703b67b10db53cd60242ec15b4f10a0263a9