Latgales dati

2003. gada 2. decembris

Daugavpils Universitātes rektore Z.Ikere paraksta rīkojumu par Mutvārdu vēstures centra (MVC) izveidi. MVC darbības mērķis ir sekmēt mutvārdu vēstures teorētisko izpēti un prakstisko pielietojumu, veidojot mutvārdu liecību arhīvu un pētniecības institūciju. Mutvārdu vēstures centrā pētniekiem ieejams mutvārdu vēstures avotu arhīvs ar elektronisko katalogu (vairāk kā 1060 audioieraksti, daļēji - dzīvesstāstu transkripcijas, papildmateriāli: fotogrāfijas, dokumentu skenējumi u.c.). MVC dibinātāja un vadītāja ir profesore Irēna Saleniece.

Atsauces