Latgales dati

1926. gada 19. decembris

Apstiprināta jauna valdība - sociāldemokrāta M.Skujenieka kreisā valdība, kuras sastāvā ir arī ministrs bez portfeļa Latgales lietās. Šo amatu ieņem J.Pabērzs visus valdības pastāvēšanas laiku līdz 1928. gada 23. janvārim.

Jaunās valdības deklarācijā ir atsevišķa sadaļa "Latgales lietas". Tā peredz:
1) Latgales bezzemnieku un sīkgruntnieku apgādāšana ar zemi; dibināms zemes fonds no pļavām un nekultivētām zemēm, kā ari sekmējama bezzemnieku novietošana ārpus Latgales, kur tas iespējams.
2) Gādājami lēti krediti bezzemniekiem zemes iegūšanai.
3) Paātrināt sādžu sadalīšanu viensētās.
4) 2 miljonu latu izdalīšana bezprocentīgā ilgtermiņa aizdevumā Latgales zemniekiem, kuri zaudējuši peļņu linu cenu krišanas dēļ.

Atsauces
  • “Jauno valdiba sastodeita.” Jaunō Straume. 1926. 23. decembris.