Latgales dati

1932. gada 8. maijs

Rīgā, latgaliešu pamatskolā notiek Latgales studentu apspriede. Tiek apspriesta studentu materiālā stāvokļa pasliktināšanās. Ir pieaugusi studiju maksa no 140 ls līdz 200 ls gadā. Maz ir latgaliešu, kuri pabeidz studijas. No 8321 studenta tikai 250 ir studenti no Latgales. Līdzīga situācija esot arī ģimnāzijās. Pieņemtas vairākas rezolūcijas, kuras paredzēts iesniegt latgaliešu partiju frakcijām Saeimā.
Sanāksmē piedalījās studentu organizāciju pārstāvji.
Presē publicēta statistika:
Latvijas Universitāti 12 gados absolvējuši 2000 studentu, no tiem tikai 20 latgalieši.
Latvijas UNiverst`tē 12 gados kopējais studentu skaits 7000, latgaleišu - 400.
Mākslas akadēmijā no 300 studentiem kādi 5 esot latgalieši.
Konservatorijā no 400 studentiem 7 esot latgalieši.

Atsauces
  • J. Ss (Soms, J.?). “Latgolas studentu bolss ir jouzklausa!” Jaunais Vōrds. 1932. 26. maijs.
  • “Kū soka skaitli..” Latgolas Vōrds. 1932. 11.maijs.