Latgales dati

1928. gada 16. jūnijs

Institūtu beidz 30 absolventi (pēc preses informācijas), kuri iegūst skolotāja tiesības. Atskaitēs, arī pārskatā fugurēja arī 33 absolventi.
Pēc B. Spūļa aprēķiniem 1927./28/ mācību gadā visā institūtā mācījās 65, 10 % latgalieši.
Absolventu saraksts (pēc arhīvu materiāliem, dzīvesvieta pēc laikraksta): (atšifrēti 58%)
Antons Auzāns no Līvāniem, Jānis Bečs no Vidsmuižas, Anastasija Bukšiņa (no Daugavpils), Anna Daktere-Ļovāne no Pļaviņām, Pēteris Gilučs no Preiļiem, Harijs Grozbahs (no Bebriem, Vidzemē), Pāvils Ivdris (no Preiļiem), Eduards Jansons (no Liepājas), Emīlija Kaija-Zeile (no Remtes), Emīls Krastiņš (no Vīpes), Vitālijs Laurinovičs (no Dvietes), Niklass Lazdiņš (no Krustpils), Aleksandra Lādere-Misiņa (no Stāmerienes), Staņislavs Nitišs (no Naujenes), Kārlis Odziņš (no Strenčiem), Aleksandrs Ontužāns (no Viļāniem), Irma Pudule-Ontužāne (no Preiļiem), Marija Rasima (no Daugavpils), Veronika Relena (no Jasmuižas), Zelma Resne (no Krustpils), Haralds Robežnieks (no Daugavpils), Viktorija Seile-Ļeontjeva (no Vārkavas), Staņislavs Seilis (no Vārkavas), Milda Šķendere (no Vecgulbenes), Elīna Sloka (no Alūksnes), Alise Strēlniece (no Prodes), Elizabeta Štrome-Lukase (no Ķemeriem), Antons Trokšs (no Līvāniem), Zigfrīds Trokšs (no Līvāniem), Anna Tukiše - Patmalniece (no Krāslavas), Broņislavs Vaivods (no Vārkavas), Aleksandrs Vasiļevskis (no Silajāņiem), Vera Zīverte (no Auces).
Lielākā daļa dzimuši 1906., 1907.gadā.

Atsauces
  • “Daugavpils ziņas.” Latgales Ziņas. 1928. 16. jūnijs.