Latgales dati

1942. gada 20. novembris

Vienu kilometru no Indras stacijas tika iznīcināts vācu sanitārtransports (pēc citam ziņām - artilērijas transports). Diversiju veica piecu poļu diversantu grupa. Sabotāžas un diversijas okupētajās teritorijās tika veiktas saskaņā ar poļu emigrācijas valdības rīkojumu. Tās organizēja "Dzimtenes armijas' - Armija Krajowa (AK) diversiju tīkla "Wachlarz" (Vēdeklis) dalībnieki. Tas bija "Walcharz" pēdējais diversiju akts Latvijas teritorijā. Poļu pretošanās tīkls Latvija tika sagrauts 1943. gada novembrī.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu nacionālā kustība Latvijā vācu okupācijas laikā (1941-1944).” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 10. sējums. Rīga, 2007. 263.lpp.