Latgales dati

1919. gada 30. septembris

1919. gada 30. septembrī izdota pavēle par 1. diviziona 2. baterijas izveidošanu. Diviziona baterijas piedalījās Latgales atbrīvošanas kaujās pie Nīcgales, Preiļiem, Pasienes, Višgorodas. Miera apstākļos pulka baterijas tika izvietotas vairākās vietās Latgalē - Viļānos, Rozentovas muiža ar štābu Kārsavā, vēlāk - Rēzeknē. Ar 1921. gada novembrī artilērijas daļas izvietotas Krustpils pilī.
20. - 30. gados pulka diena tika atzīmēta 28. janvārī. 1923. gada 28. janvārī pulka diena pirmorezi tika svinēts Krustpils pilī, kur artilērijas agrāk pa dažādām vietām izkaisītās vienības bija vienkopus nometinātas.
Pēdējo reizi pulks svinēja svētkus 1939. gada 30. novembrī, kad tika atzīmēta pulka dibināšanas 20. gadskārta un 18 gadi kopš pulka izmitināšanas Krustpilī.
Latgales artilērijas pulks bija 3. Latgales kājnieku divīzijas sastāvā.
Pulka komandieri:
pulkvedis Pēteris Ķire /1921-1925/
pulkvedis Reinis Gundars /1925-1932/
pulkvedis Visvaldis Dūms /1932-1936/
pulkvedis Jānis Žīds /1936-1940/

Atsauces
  • “Latgales artilērijas pulka gada svētki.” Latvijas Sargs. 1930. 30.septembris.
  • “Šodien Latgales artilerijas pulka 20. gada svētki.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 30. septembris.
  • Latgales artilērijas pulkam - 90. Jēkabpils, 2009. 4.lpp.
3b1e39683a3e0d96c4e55b87ca415ebacc35a996
E3823d15a3926ed55574fdd8a406c862efaf085f