Latgales dati

1932. gada 8. oktobris

Atklāšanas pasakumā Latgales tautas pilī diriģents un komponists Jūlijs Rozītis iepazīstināja ar mācību iestādes uzdevumiem. Notika pedagogu koncerts.
Konservatorija izveidota ar biedrības "Latgales tautas pils" un tautas universitātes atbalstu. Konservatorijā darbojas dziedāšanas, vijoles, klavieru un mūzikas teorijas klases. Mācības notiek komercskolas telpās, Dārzu ielā 62.
Konservatorijas vadītāji:
Sergejs Duka /15.9.1934-1935/
Pauls Krūmiņš /v.i.1935-1936/
Vilis Švinka /v.i.1936-/

1935.gadā atklāta konservatorijas Ludzas nodaļa (vadītājs Pēteris Ore).
1936.gadā atklāta konservatorijas Kārsavas nodaļa (vadītājs Jānis Ūsītis).

1944.g. Rēzeknes Tautas konservatorija pārdēvēta par Rēzeknes mūzikas vidusskolu un par tās struktūrvienību kļūst bērnu mūzikas skola. 1949. – 1956.g.darbojās tikai Rēzeknes bērnu mūzikas skola. 1956.g. atsāka darbu mūzikas vidusskola. 1984.g. mūzikas vidusskolai piešķīra komponista Jāņa Ivanova vārdu. Ar LR Kultūras ministrijas 1992.g.18.06. pavēli Nr. 149 vidusskola tiek reorganizēta par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžu. Ar LR Kultūras ministrijas 2002.g.1.februāra rīkojumu Nr.19 iestāde ieguva tagadējo nosaukumu – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Atsauces
83d293b736bc99fc54fca3e693894cbce27c15bd