Latgales dati

1918. gada 23. jūlijs

Apspriede noris 23. - 24.jūlijā Rēzeknē. Piedalās 31 balsstiesīgs pārstāvis un 44 klausītāji. Sanāksmi organizē Latgalīšu školotāju savīneiba.
Šajā laikā Latgali ir okupējis vācu karaspēks un skolotāju savienība bija vienīgā organizācija, kas darbojās šajā laikā. Tika nacionalizētas daudzas skolas, līdz ar to kļuva aktuāls valodas mācīšanas jautājums.

Atsauces
  • “Porskots par Latgališu školotoju Sawinibas darbibu.” Latgolas škola, 1921. 1.novembris, 15.-20.lpp.
  • “Latgales sabiedriskā darbība vācu okupācijas laikā.” Līdums. 1918. 5. decembris.