Latgales dati

1925. gada 19. jūnijs

Institūtu pabeidza 20 audzēkņi: 5 vīrieši un 15 sievietes. Mācības institūtā ilgst 4 gadi. Institūts darbību sācis 1921.gadā. No 1921. gadā uzņemtajiem audzēkņiem institūtu pabeiguši 58%.
Latgaliešu prese piezīmē, ka beidzēju vidū esot 3 latgalieši - dzimuši Līksnas (Jāzeps Ivseņš) un Kalupes pagastā (Leons Varslavāns) un Jāzeps Zeps no Rēzeknes apriņķa. Apsveikumi un runas ir latviešu (baltiešu) un latgaliešu valodā. Institūta direktore V.Seile runā latviski, Daugavpils apriņķa pamatskolu inspektors Izidors Strods - latgaliski. Sarīkojumā piedalījās izglītības ministra biedrs Staņislavs Jaudzems un institūta dibinātājs J.Jirgens.

Absolventu saraksts: (atšifrēti 70 %)
Elizabete Avene, Helēna Baune, Karlīne Beite ***, Ludmila Cepurīte, Natālija Eizenberģe***, Marija Firone-Putniece, Jāzeps Ivseņš, Elīna Ķepīte-Staltmane***, Olga Kļaviņa-Lismane, Vanda Muzikante, Elīze Platā, Elza Pope, Veronika Priedīte-Oļehna***, Olga Ražinska***, Zelma Rubene, Pēteris Saliņš, Albertīne Smurģe***, Kārlis Tortuss, Leons Varslavāns, Jāzeps Zeps.

Atsauces
  • “19.jūnijs Daugavpiļs skolotāju institutā.” Latgolas Vōrds. 1925. 15.jūlijs.
  • Daugavpils valsts skolotāju institūta darbības pārskats. 1921-1936. Daugavpils, 1936. 50.-51.lpp.
  • No pedagoģiskās skolas līdz universitātei. Skolotāju sagatavošana Daugavpilī (1921-1996). Red. H.Soms. Daugavpils, 1996. 123.lpp.
  • “Jaunu skolotāju izlaidums.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 10. jūlijs.
75ae32436d28ac9b1fe9ae4e9b202be429e29969