Latgales dati

1940. gada 8. jūnijs

Prese informē, ka žurnālsts, skolotājs un sabiedrisks darbinieks Jānis Soms uzrakstījis Kalupes pagasta vēsture. Darba 2 drukas loksnes nodotas drukāšanai.
Diemžēl politisko pārmaiņu rezultātā darbs nav iznācis un nav atrasts tā manuskripts. Daļu no pagastam veltītā darba autors ir publicējis laikrakstos.

Atsauces
  • Soms, J. “Mūsu pagasts.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 11.februāris.
  • “Soms Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 451.lpp.
  • “Jānis Soms. Nesalauztais gars.” Dzeive, 1977. 1.aprīlis.
  • “Kalupes pagasta vēsturi...” Daugavas Vēstnesis. 1940. 8. jūnijs.
526e1ae1772520570d84796649bc6c9d1e4d73b5
9af8a0ef0360169ba1378cfb8a4abc083eb73139
4017f5e3f99cabd705232cbb5b5f192d405cf484