Latgales dati

1986. gada 26. novembris

Latvijas PSR Ministru Padome izveido Daugavpils HES celtniecības projekta papildu ekoloģiskās un ekonomiskās ekspertīzes komisiju. Komisijā tika iekļauti autoritatīvi republikas zinātnieki. Komisijas vadību uzticēja akadēmiķei Ritai Kukainei.
Papildekspertīze noteikta sakarā ar protestiem pret Daugavpils HES celtniecību.

Atsauces
  • “Par Daugavpils HES tehniskā projekta papildu ekspertīzi.” Cīņa. 1987. 17. janvāris.
  • “Latvijas PSR Ministru Padomē.” Cīņa. 1986. 27. novembris.
  • “No akadēmiķes Ritas Kukaines atvadoties.” Zinātnes Vēstnesis, 2011. 14.februāris.