Latgales dati

1976. gada 21. augusts

Presē ievietots ziņa, ka ANO ģenerālsekretāram K.Valdheimam iesniegts trimdas darbinieka Vladislava Lōča lūgums aizsargāt Daugavpils Svētā Pētera baznīcu no nojaukšanas.
Ziņas par baznīcas nojaukšanas draudiem presē parādījās 1976. gada aprīlī. Latvijā pret baznīcas nojaukšanu tika savākti 5043 paraksti.

Atsauces
  • “Vai baznīcu izglābs?” Latvija. 1976. 28.augusts.
  • “Sv. Pētera baznīcas jautājums Apvienotās Nācijās.” Laiks, Ņujorka. 1976. 21.augusts.
  • I.B. “Lūdz Apvienotās nācijas saudzēt Daugavpils katoļu Sv. Pētera baznīcu.” Latvija Amerikā. 1976. 21. augusts.
  • Blaževics. I. “Par Sv. Pētera baznīcu.” Latvija. 1976. 29. maijs.
  • “Katoļu lūgums ministru prezidentam.” Latvija Amerikā. 1976. 19. jūnijs.
  • “Gatavojas nojaukt katoļu baznīcu Daugavpilī.” Laiks, Ņujorka. 1976. 14. aprīlis.
  • V. I. “Lūdz aizkavēt katoļu baznīcas nojaukšanu Daugavpilī.” Latvija Amerikā. 1976. 8. maijs.
  • Blažēvics, I. “Jāglābj Sv. Pētera baznīca.” Padomju Latvija. 1976. 5. jūnijs.