Latgales dati

1944. gada 7. augusts

Izdots izpildkomitejas lēmums pārdēvēt pilsētas ielas un vienlaicīgi veikta iedzīvotāju pierakstīšanās pārbaude.

Atsauces
  • Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f., 1.apr., protokols nr.7, 18.-19.lpp.